“SİZİ ARAYALIM” BÖLÜMÜNDEN BİZE İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tema İstanbul Adi Ortaklığı’nın parçası olan MESA MESKEN SANAYİİ A.Ş., ARTAŞ İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ve KANTUR-AKDAŞ İNŞ. GIDA PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Yukarıda ticari unvanları belirtilen Tema İstanbul Adi Ortaklığı şirketlerinin tümü tarafından, temaistanbul.com adresindeki proje tanıtım websitesi üzerinde “Sizi Arayalım” bölümlerinde bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ile iletişim (telefon numarası, e-posta adresi verileriniz) ve mesaj formunda ilettiğiniz diğer kategorilerdeki kişisel verileriniz, mal/hizmet satış süreçlerinin, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “işleme faaliyetinin veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki dayanağına istinaden tamamen veya kısmen otomatik yollarla saklanacak, işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilmesi için Adi Ortaklık şirketlerinin tedarikçilerine aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişi olarak size tanınan haklara ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre yukarıda belirtilen Tema İstanbul Adi Ortaklığı şirketlerinden herhangi birine iletebilirsiniz.